Snørr & Tårer

Fastlegeordningen er flotte greier altså. Ikke bare har du din ”egen” lege liksom. Men du betaler gladelig litt mer enn før fordi denne legen er ”din” ikke sant. Eller?
Og så fint som det fungerer da. Særlig nå i sesongen. Her en dag måtte jeg bare vente i snaue 18 minutter for å få snakke med… nei, ikke legen naturligvis, bare en sakesløs forværelsedame, sentralbordterapeut eller hva nå pokker de heter for tiden. Se video for dokumentasjon.

[youtube]hRBkYexM8D4[/youtube]

Og etter 18 minutter kunne vedkommende som betjente telefonen fortelle at det var litt over 3 ukers ventetid på et legebesøk, uansett om du hoster til bronkiene henger som vrengte baklommer ut av trynet ditt.
3 uker? Da er jeg da for pokker frisk igjen! Hva driver disse menneskene med? Hvem er det som få innvilget audiens mens de er relativt skrøpelige og ikke en uke etter at det har gått over? Er det en VIP-ordning jeg har gått glipp av eller hva?
Det er mulig jeg har misforstått dette med fastleger og for den sakens skyld andre leger.
Men jeg har altså gått rundt som et naut i den tro at det var meningen at du skulle kunne gå til doktoren når du var syk. Lullet meg inn i forestillingen om at det var det som var meningen med å ha en lege. Fastlege.
Så feil går det an å ta altså…
Men det er noe hos min lege som heter å komme inn på ØH. Øyeblikkelig Hjelp. Da skjer det ting ser du.
Men minimums-kriteriene er at du møter opp personlig med ditt eget avsagde hode i en Rimi-pose, har kolera, dysenteri, malaria og helst et snev av pest.

Nei, det er mye bedre å være rik og frisk enn syk og fattig.

La oss redde Hellas!

Noen ganger er det utrolig godt å være EU-motstander. Vi trenger ikke en gang å si noe for at våre argumenter blir understreket med doble linjer og med fete typer i media.
Og det gang på gang, og stadig oftere.
At Hellas er konkurs (teknisk konkurs i over et år) på en monetær måte er bare en av de tingene eksperter har spådd i årevis.
Symptom.
At raset starter der er ingen overraskelse. Det er lett å bli flåsete i denne sammenhengen, men det er slik at ingen røyk uten ild dessverre også gjelder for store økonomier.
La oss se det i øynene: Holdninger som at det å få kjeft av sjefen for ikke å gjøre jobben din automatisk fører til en fagforeningskonflikt er helt naturlig og skjer hele tiden.
Funksjonærer og arbeidere har et system for beskyttelse som nærmest gjør det umulig å sparke noen.
Staten forventes å ta regningen for alt som går galt, og den måten dette trumfes gjennom på er å streike. Streike, streike streike.
Eksempel: Et skipsverft, Bolton Marine, hvor streiking forsinket leveransen av en tankbåt med nesten to år. Bestilleren ble til slutt dritt lei, og fikk rettens medhold i at kontrakten kunne annulleres.
I dag er resultatet at ca 3000 familier går på sosialen for å hente matkuponger. Dette er bare et av utallige eksempler. Tusenvis på tusenvis dessverre. De streiket seg til elendighet.
Hva med å ta imot ordre fra folk som vet mer enn deg, hva med å gjøre det du skal og er trent til, hva med å slite litt, bli litt møkkete på fingra men kunne gå hjem til kone og barn og gi dem et anstendig liv? Hva med det? Er det galt? Er det undertrykkende? Er det feil? Er det de som ikke er eslet til å drive egen virksomhet bør se på som maksimal utnyttelse av sitt potensiale? Hvis du ikke kan finne på noe sjøl, så hør for pokker etter.
Er det virkelig så galt? ER det feil?
NEI!
Det er RIKTIG.
Fagforeninger verden over har ødelagt utrolig mange familier, utrolig mange arbeidsplasser og utrolig mange gode ideer, firmaer som kunne skapt mange arbeidsplasser og ønsker om å skape.
Død, ufred, menneskelig lidelse og dårlige oppvekstvilkår for mange barn er et direkte resultat av det å ”stå på krava”.
Ja, det er viktig å ha medbestemmelsesrett.
Ja, miljøhensyn er kjempeviktige.
Ja, det skal være lik lønn for likt arbeid.
Ja. Kvinner og menn skal ha like vilkår i arbeidslivet.
Ja, deler av overskuddet skal gå til velferdstiltak for de som skaper verdiene.
MEN.
Skal alt dette bli så viktig at det ikke går an å drive en fabrikk, en bedrift, eller gjennomføre en vanskelig finansiell fase i en bedrifts liv.
Hvis du svarer ja på det, så svarer du ja til arbeidsledighet, sosiale problemer, misbruk av alkohol og narkotika og alt det fører med seg, kriminalitet og ungdomsproblemer. Kort sagt elendighet. Bunnløs og utrøstelig elendighet.
Konklusjonen på dette er like brutal som den er enkel og lokal, lokalt som i Norge, som er lokalt dersom vi ser på resten av verden.
Hvem som kom opp med ideen om EU vet jeg ikke. Og i disse dager tenker jeg at vedkommende velger å holde en lav profil, kanskje vurdere å ta med seg en spade og gå en lang tur i skogen…
Kalde fakta er ofte nettopp det: Kalde. Det at de er kalde ser ut til å medføre at noen ikler seg ørevarmere, hansker for å slippe å ta i det, og innimellom skylapper for å bevare sitt eget fokus ved å snu seg bort.
Men det som er en utrolig fremgang for intelligens, fremsynthet og sunt bondevett, som vi ikke skal undervurdere, er at det har blitt en sprekk i den akademiske boblen som forestillingen om en europeisk union utvilsomt er. Akademisk ønskedrøm. Og da blir det praktiske plutselig tilstede.
Tenker du akademisk når du henter ungene i barnehagen? Nei. Tenker du akademisk når du må ringe banken og be om utsettelse? Nei. Tenker du akademisk, selv om du er professor på Blindern, når bilen din har blitt tauet bort når du er i butikken for å kjøpe mat til din familie?
Jeg og mange med meg jubler over dette. Endelig blir det ført bevis for at mennesker vi ser opp til og stoler på faktisk tør å vise at de har skjønt det åpenbare.
Ikke bare er det en stopper for automatisk aksept av de mange dustete forordningene EU har fått istand, det er et skritt nærmere å få tilbake kontrollen over vårt eget land.
Listen over argumenter for at det er en lur ting å gjøre er svært lang. Jeg har lyst til å nevne 3 av dem. Og oppfordrer til å tygge litt på dem og kjenne hvordan de smaker…
La meg si med det samme at jeg er 100% for kulturelt og etnisk mangfold av alle slag, og ser ikke det i noe motforhold til å være glad i eget land og ønske å beskytte meg selv og mine landsmenn, uansett farge og fasong.
Så hvorfor er dette som har skjedd den siste tiden viktig for vår nasjon? Og jeg tar da høyde for at dette er første skritt til å bryte ut av Schengen-avtalene, bryte EØS-samarbeidet og stå utenfor med alt hva det innebærer.
1.
Det første og viktigste punktet, og som egentlig gjør de andre punktene litt overflødig, er at det aldri noensinne i menneskenes historie, på noe sted eller til noen tid, har eksistert en union som ikke har endt med fiendtlighet, strid og menneskelig lidelse. Ikke EN ENESTE!
Samtlige unioner har endt med gråt og blod, uten unntak. Allesammen. 100% av dem. Hver bidige en. Det finnes ikke en singel person med en noen lunde vel fungerende hjerne som er istand til å formulere selv det vageste argument for at det å dytte en union ned over hodet på noen som ikke har hørt om den, ikke vet hva den betyr eller hva den innebærer, som kan komme ut av det med annet enn ondsinnede eller egennyttige hensikter. En lang setning. Men veldig beskrivende, og presis. Den som måtte greie å formulere en setning som rettferdiggjør en union overfor den vanlige kvinne og mann i gata er hjertelig velkommen. Jeg holder ikke pusten, for å si det slik…
2.
Norge har naturresurser som SAMTLIGE andre land trenger. Og vi har det i overflod. De viktigste er energi av ymse slag, i dag er den viktigste kilden olje, men etterhvert vil det være lavrisiko kjernebrensel (Thorium). Vi har fisk i uhorvelige mengder, og vi har ferskvann. Det siste virker litt rart kanskje, men Norge eier mest is av alle verdens nasjoner. Ren is. Altså ferskvann. Våre landområder i Antarktis vil bli verd gull når sentrale deler av Europa har ødelagt grunnvannet sitt. Vi snakker kanskje 15-20 år maks. Kunne skrevet mange sider om det, men det er en annen historie. Men Norge kontrollerer altså en konservert vannreserve som kan forsyne hele kloden i flere hundre år. Vi EIER ferskvannet verden trenger rett og slett.
3.
Det tredje og minst hyggelige punktet er at vi har en kriminalstatistikk som er sørgelig lesning. Finnes på sidene til SSB.
Den viser med all mulig tydelighet at mer enn 80% av all organisert kriminalitet begås av andre enn etnisk norske mennesker. Overfallsvoldtekter, vinning, grov vold og utpresning er de vanligste.
Ved å tre ut av EU samarbeidet på noen områder vil vi få tilbake kontrollen over oss selv, tryggheten vår og vår evne til å yte bistand til de som trenger vår assistanse ellers i verden.
Vi har ting andre før eller siden blir nødt til å banke på døren vår for å etterspørre.
Det blir repetisjon. Men vi er størst i verden på energi. Ikke bare olje, men ressurser som er flere tusen ganger større enn ethvert oljefunn. Det var i media rett før årsskiftet, men forsvant fort. Ingen journalister er særlig interessert i noe så kjedelig som fremtiden…
Vi har mat. Fisk, javel, men vi har teknologi som kan skape næringsrik mat på måter som er helt utrolige i dag, men som vil bli en kjempeindustri i fremtiden. Det blir for langt å dra det her, men jeg kan spørre deg om noe som illustrer det.
Du har sikkert en gammel plante. Som står i dertil gammel jord. Som garantert er sugd tom for næring for leeenge siden.
Men den lever? Ikke sant? Vann inneholder nada. Ikke så mye som en tøddel næring. Bare forurensninger, men det er en annen historie. Poenger at denne planten du har hatt i årevis åpenbart lever av noe helt annet enn det du gir den.
Har du tenkte over det? Kanskje. Det som er saken er at denne og andre sultefôrede planter lever av Nitrogen.
Jaha tenker du kanskje. Nitrogen. Hvor får de det fra da? Vel, sjekk dette:
Nitrogen utgjør 78,1 % av all jordisk atmosfære. Vanlig luft altså. Planten lever av det.
For å gjøre en lang historie kort har man funnet opp en metode for å utvinne den rene næringen fra luften vi alle har rett til. Kunstgjødsel. Norsk Hydro gjør i prinsippet det alkymister har slitt med i flere tusen år: De lager gull av luft.

Det å vite så sterkt at kull blir til diamanter, det sliter og tømmer reservene.
For de som har giddet å lese så er den endelige tilstanden klar og hard. Vi er ikke helt der, og når alt sludderet er tilbakelagt så vil vi se at fokus ikke er det vi skal sysle med.
Sundt bondevett er antagelig den mest valide faktoren i måten å se verden på til enhver tid.
For er det ikke slik at det motsatte av handling er og blir teori?
EU kommer til, og er i ferd med, å ødelegges av det den såkalte ”arbeiderbevegelsen” har fått istand. Problemet er ikke folkene eller det mange slitere har fått til. Problemet er at det har stått på stedet hvil alt for lenge.
Det som var så bra for 80 år siden, har drept fremskrittet. INGEN har på virkelig lang sikt nytt godt av dette.
Jeg sier ikke at det ikke har vært viktig. Jeg sier bare at det har vært feilslått som ide når det ikke skjer noen utvikling.
Monarki. Enevelde. Kongedømme. Dynasti. Maharaj-dømme. Keisere og andre enkeltpersoner.
Kall det hva du vil.
Se deg i speilet.
Var det feil?
Var det så feil at det varte i tusener av år? At det ble noe vi beundrer?
Tror du Den Europeiske Unionen vil nyte respekt og berømmelse om 1000 år?
Eller tror du at den vil bli en tragisk historisk skamplett og et eksempel på demokratiets feilslåtthet.

Bare så det er sagt: Jeg er ikke for diktatur og denslags. Som for eksempel slik de har det i EU-land.

Oppsummering?
Vi EIER verdens største reserve av rent ferskvann.
Vi EIER verdens største energikilder.
VI EIER verdens et av verdens største produksjonssted for mat.

Skal vi gi bort dette fordi en eller annen kommisjon stinn av folk som aldri har plukket en potet i hele sitt liv synes det ville være brillefint å få dette gratis?

Dersom du klarer å svare ja på bare et av de spørsmålene, så vil jeg veldig gjerne høre argumentene dine.

Eller sagt på en annen måte for å ta brodden av det kjedelige alvoret i dette:

Du kan kle et esel i smoking. Men det er fortsatt et esel…

 

Unionsoppløsningen 2012

Noen ganger er det utrolig godt å være EU-motstander. Vi trenger ikke en gang å si noe for at våre argumenter blir understreket med doble linjer og med fete typer i media.

Og det gang på gang, og stadig oftere.

At Hellas er konkurs (teknisk konkurs i over et år) på en monetær måte er bare en av de tingene eksperter har spådd i årevis.

Symptom.

At raset starter der er ingen overraskelse. Det er lett å bli flåsete i denne sammenhengen, men det er slik at ingen røyk uten ild dessverre også gjelder for store økonomier.

La oss se det i øynene: Holdninger som at det å få kjeft av sjefen for ikke å gjøre jobben din automatisk fører til en fagforeningskonflikt er helt naturlig og skjer hele tiden.
Funksjonærer og arbeidere har et system for beskyttelse som nærmest gjør det umulig å sparke noen.
Staten forventes å ta regningen for alt som går galt, og den måten dette trumfes gjennom på er å streike. Streike, streike streike.
Det var et skipsverft, Bolton Marine, hvor streiking forsinket leveransen av en tankbåt med nesten to år. Bestilleren ble til slutt lei, og fikk rettens medhold i at kontrakten kunne annulleres.
I dag er resultatet at ca 3000 familier går på sosialen for å hente matkuponger. Dette er bare et av utallige eksempler. Tusenvis på tusenvis dessverre. De streiket seg til elendighet.

Hva med å ta imot ordre fra folk som vet mer enn deg, hva med å gjøre det du skal og er trent til, hva med å slite litt, bli litt møkkete på fingra men kunne gå hjem til kone og barn og gi dem et anstendig liv? Hva med det? Er det galt? Er det undertrykkende? Er det feil? Er det de som ikke er eslet til å drive egen virksomhet bør se på som maksimal utnyttelse av sitt potensiale? Hvis du ikke kan finne på noe sjøl, så hør for pokker etter.

Er det virkelig så galt? ER det feil?

NEI!

Det er RIKTIG.

Fagforeninger verden over har ødelagt utrolig mange familier, utrolig mange arbeidsplasser og utrolig mange gode ideer, firmaer som kunne skapt mange arbeidsplasser og ønsker om å skape.

Død, ufred, menneskelig lidelse og dårlige oppvekstvilkår for mange barn er et direkte resultat av det å ”stå på krava”.

Ja, det er viktig å ha medbestemmelsesrett.

Ja, miljøhensyn er kjempeviktige.

Ja, det skal være lik lønn for likt arbeid.

Ja. Kvinner og menn skal ha like vilkår i arbeidslivet

Ja, deler av overskuddet skal gå til velferdstiltak for de som skaper verdiene.

MEN.

Skal alt dette bli så viktig at det ikke går an å drive en fabrikk, en bedrift, eller gjennomføre en vanskelig finansiell fase i en bedrifts liv.
Hvis du svarer ja på det, så svarer du ja til arbeidsledighet, sosiale problemer, misbruk av alkohol og narkotika og alt det fører med seg, kriminalitet og ungdomsproblemer. Kort sagt elendighet. Bunnløs og utrøstelig elendighet.

Konklusjonen på dette er like brutal som den er enkel lokal, lokalt som i Norge, som er lokalt dersom vi ser på resten av verden.

Hvem som kom opp med ideen om EU vet jeg ikke. Og i disse dager tenker jeg at vedkommende velger å holde en lav profil, kanskje vurdere å ta med seg en spade og gå en lang tur i skogen…

Kalde fakta er ofte nettopp det: Kalde. Det at de er kalde ser ut til å medføre at noen ikler seg ørevarmere, hansker for å slippe å ta i det, og innimellom skylapper for å bevare sitt eget fokus ved å snu seg bort.

Men det som er en utrolig fremgang for intelligens, fremsynthet og sunt bondevett, som vi ikke skal undervurdere, er at det har blitt en sprekk i den akademiske boblen som forestillingen om en europeisk union utvilsomt er. Akademisk ønskedrøm. Og da blir det praktisk plutselig tilstede.

Tenker du akademisk når du henter ungene i barnehagen? Nei. Tenker du akademisk når di må ringe banken og be om utsettelse? Nei. Tenker du akademisk, selv om du er professor på Blindern, når bilen din har blitt tauet bort når du er i butikken for å kjøpe mat?
Jeg og mange med meg jubler over dette. Endelig blir det ført bevis for at mennesker vi ser opp til og stoler på faktisk tør å vise at de har skjønt det åpenbare.
Ikke bare er det en stopper for å automatisk aksept av alle de dustete forordningene EU har fått istand, det er et skritt nærmere å få tilbake kontrollen over vårt eget land.
Listen over argumenter for at det er en lur ting å gjøre er svært lang. Jeg har lyst til å nevne 3 av dem. Og oppfordrer til å tygge litt på dem og kjenne hvordan de smaker…
La meg si med det samme at jeg er 100% for kulturelt og etnisk mangfold av alle slag, og ser ikke det i noe motforhold til å være glad i eget land og ønske å beskytte meg selv og mine landsmenn, uansett farge og fasong.
Så hvorfor er dette som har skjedd den siste tiden viktig for vår nasjon? Og jeg tar da høyde for at dette er første skritt til å bryte ut av Schengen-avtalene, bryte EØS-samarbeidet og stå utenfor med alt hva det innebærer.
1.
Det første og viktigste punktet, og som egentlig gjør de andre punktene litt overflødig, er at det aldri noensinne i menneskenes historie, på noe sted eller til noen tid, har eksistert en union som ikke har endt med fiendtlighet, strid og menneskelig lidelse. Ikke EN ENESTE!
Samtlige unioner har endt med gråt og blod, uten unntak. Allesammen. 100% av dem. Hver bidige en. Det finnes ikke en singel person med en noen lunde vel fungerende hjerne som er istand til å formulere selv det vageste argument for at det å dytte en union ned over hodet på noen som ikke har hørt om den, ikke vet hva den betyr eller hva den innebærer, som kan komme ut av det med annet enn ondsinnede eller egennyttige hensikter. En lang setning. Men veldig beskrivende, og presis. Den som måtte greie å formulere en setning som rettferdiggjør en union overfor den vanlige kvinne og mann i gata er hjertelig velkommen. Jeg holder ikke pusten, for å si det slik…
2.
Norge har naturresurser som SAMTLIGE andre land trenger. Og vi har det i overflod. De viktigste er energi av ymse slag, i dag er den viktigste kilden olje, men etterhvert vil det være lavrisiko kjernebrensel (Thorium). Vi har fisk i uhorvelige mengder, og vi har ferskvann. Det siste virker litt rart kanskje, men Norge eier mest is av alle verdens nasjoner. Ren is. Altså ferskvann. Våre landområder i Antarktis vil bli verd gull når Europa har ødelagt grunnvannet sitt. Vi snakker kanskje 15-20 år maks. Kunne skrevet mange sider om det, men det er en annen historie. Men Norge kontrollerer altså en konservert vannreserve som kan forsyne hele kloden i flere 100 år.
3.
Det tredje og minst hyggelige punktet er at vi har en kriminalstatistikk som er sørgelig lesning. Finnes på sidene til SSB.
Den viser med all mulig tydelighet at mer enn 83% av all organisert kriminalitet begås av andre enn etnisk norske mennesker. Overfallsvoldtekter, vinning, vold og utpresning er de vanligste.
Ved å tre ut av EU samarbeidet på noen områder vil vi få tilbake kontrollen over oss selv, tryggheten vår og vår evne til å yte bistand til de som trenger vår assistanse ellers i verden.
Vi har ting andre før eller siden blir nødt til å banke på døren vår for å etterspørre.
Det blir repetisjon. Men vi er størst i verden på energi. Ikke bare olje, men ressurser som er flere tusen ganger større enn ethvert oljefunn.
Vi har mat. Fisk, javel, men vi har teknologi som kan skape næringsrik mat på måter som er helt utrolige i dag, men som vil bli en kjempeindustri i fremtiden. Det blir for langt å dra det her, men jeg kan spørre deg om noe som illustrer det.
Du har sikkert en gammel plante. Som står i dertil gammel jord. Som garantert er sugd tom for næring for leeenge siden.
Men den lever? Ikke sant? Vann inneholder nada. Ikke så mye som en tøddel næring. Bare forurensninger, men det er en annen historie. Poenger at denne planten du har hatt i årevis åpenbart lever av noe helt annet enn det du gir den.
Har du tenkte over det? Kanskje. Det som er saken er at denne og andre sultefôrede planter lever av Nitrogen.
Jaha tenker du kanskje. Nitrogen. Hvor får de det fra da? Vel, sjekk dette:
Nitrogen utgjør 78,1 % av all jordisk atmosfære. Vanlig luft altså.
For å gjøre en lang historie kort har man funnet opp en metode for å utvinne den rene næringen fra luften vi alle har rett til. Kunstgjødsel. Norsk Hydro gjør i prinsippet det alkymister har slitt med i flere tusen år: De lager gull av luft.

Noen ganger kommer ordene lett, andre ganger ikke.

Men når det skjer en prosess inne i hjernen, i ryggraden som vil ut og si noe, som ikke har språk bare konsentrert mening, kraft, energi, lys.

Det å vite så sterkt at kull blir til diamanter, det sliter og tømmer reservene.

For de som har giddet å lese så er den endelige tilstanden klar og hard. Vi er ikke helt der, og når alt sludderet er tilbakelagt så vil vi se at fokus ikke er det vi skal sysle med.

Sundt bondevett er antagelig den mest valide faktoren i måten å se verden på til enhver tid.

For er det ikke slik at det motsatte av handling er og blir teori?

EU kommer til, og er i ferd med, å ødelegges av det den såkalte ”arbeiderbevegelsen” har fått istand.

Det som var så bra for 80 år siden, har drept fremskrittet. INGEN har på lang sikt nytt godt av dette.

Jeg sier ikke at det ikke har vært viktig. Jeg sier at det har vært feilslått.

Plutokrati, Monarki. Enevelde. Kongedømme. Dynasti. Maharaj-dømme.

Kall det hva du vil.

Se deg i speilet.

Var det feil?

Var det så feil at det varte i tusener av år? At det ble noe vi beundrer?

Tror du Den Europeiske Unionen vil nyte respekt og berømmelse om 1000 år?

Eller tror du at den vil bli en tragisk historisk skamplett og et eksempel på demokratiets feilslåtthet.

You do the math.

Har du hodet over Vannet?

På tide med mer humor i den grå hverdagen. Skral økonomi overalt og miljødebatt og kriser både her og der. Media flommer over av elendighet. Et evig mas og gnål på alle bauger og kanter. Viktige ting å ta opp og diskutere? Helt sikkert. Like sikkert som at det noen ganger virker endeløst, ørkesløst og rett og slett grusomt kjedelig. Og hvem har sagt at det ikke er lov til å bli drittlei av viktige ting også? Er gråt og tenners gnissel viktigere enn et smil og en god latter?
Men, det er da flere måter å si ting på. Alvor er bra til sitt bruk. Men det er jammen humor også. Så hva med en liten historie om den mye omtalte Globale Oppvarmingen? Kanskje med en vri du ikke så komme…

Hodet over vannet.

Var det ikke det vi sa, sa mange. Og mange sa det gjerne en gang til. Vi sa jo at havene kom til å stige, sa de. Bare tenk på alle elvene som renner ut i det, de sildrende bekkene, for ikke å snakke om alt det dårlige været, alt vannet som øser ned i tide og utide. Det måtte jo bli problemer en dag.

Det var liten trøst i at de fikk rett. Alle måtte flytte opp i åsene. Nordpolen slet seg på grunn av alle strømmene det dårlige været hadde stelt i stand. Den drev sørover, smeltet ved Afrika og skylte bort det som var av ørkener. Sjiraffer fikk vann i ørene, havet ble enda større.
Over hele kloden ble fjell til øyer, regnet hadde ikke tenkt å gi seg, ikke bekkene heller. Øyene ble både mindre og færre. Til slutt var det bare de hvite toppene igjen, de bratte med snø på.
Strømmen gikk og folk spiste frossen ferdigpizza. Svømming ble en folkesport og alle sloss om båtene. Så mye slossing var det, at farkostene sank èn etter èn. Til slutt var det for sent å lage nye.
Så tok pizzaen slutt. Det var dråpen. Folk ble skikkelig sure og døde ut.

En del dyr, som ikke var avhengig av ferdigmat, levde videre. De spiste ting du ikke vil vite om, spiste hverandre, drakk melk fra mødrene sine. Sånt kan man ikke fortsette med i all evighet. Du har kanskje hørt om hvordan livet kom fra havet og opp på land for lenge, lenge siden. Hvordan fiskene fikk dilla på sandstrender og begynte å spare til føtter. Hvordan de spaserte inn på slettene og sluttet å vaske seg.

Nå hendte noe liknende, bare i motsatt rekkefølge:

Da øya Everest forsvant, svømte dyrene i ring en stund, fløt litt på magen og smakte på problemet. Havet var endeløst. Over var det ingenting og under sved det i øynene. De stakkars dyrene hadde ikke noe valg i lengden. Ville de ha mat så måtte de dykke etter den. Fuglene holdt sitt på det tørre en stund til, spiste de siste fluene og fløy så lenge de orket. Klart det var nytteløst. Til slutt klasket de mot havflaten og ble liggende og kave. Alle var i samme båt som det heter, bare uten båt.

De som klarte seg best var de som tilpasset seg livet under vann. De holdt pusten en stund, og utviklet gjelder og sånt. Sånne ting er ikke fort gjort. Tusen millioner år tok det faktisk. Og da hadde de fleste glemt hvordan det hele startet.

Verden var totalt forandret, fylt med nye utfordringer og nye ting å irritere seg over. Korallene var de eneste sikre tilfluktsstedene når de nye rovdyrene truet, rovdyr som ikke gjorde skam på sine forfedre.

Og så var det Korallreven…

En stim av sjøfugler kavet forbi da korallreven forsiktig stakk hodet ut av hiet sitt. Ikke særlig elegant, tenkte han. Et par solstråler hadde lurt seg inn i det lille våtrommet, glitret på veggene og blinket i øynene hans, lokket ham ut av søvnen. Reven snuste varsomt rundt åpningen og strøk noen sjøsniler ut av pelsen. Jommen var de frekke, de sleipingene.

Reven hadde sovet hele natta og var skikkelig tørst. Tørsten var den største plagen i livet hans og saltvann er totalt udrikkelig. Om du har prøvd, vet du sikkert at det gjør deg enda tørstere, at det får tunga di til å henge ut av munnen og magen til å snurpe seg.

Heldigvis fantes det en annen løsning på problemet, en som hadde funket bra lenge.

Korallreven kikket først til venstre, og så til høyre. Han myste med øynene for å se detaljene i vannet, kikket til venstre en gang til, og opp og ned. Så blottet han svømmehuden mellom tærne og svømte bort fra den enorme veggen av korall, ut på dypt vann.

Reven hadde sine streker. Han var da et rovdyr. Han likte å tenke på seg selv som sjømusas største skrekk, men alt i alt var han nok mer bytte enn jeger. Større og farligere skapninger lurte der ute: salte bjørner og sjøleoparder som lot tennene løpe i vann. En del planter var også farlige, som for eksempel knipetangen. Hadde du først fått foten i en knipetang, kunne du like gjerne rope på sjøleoparden så den fikk deg mens du var fersk.

Men egentlig var sjøkua den største trusselen. Ofte var det disse som spiste korallrever til slutt. Men sjøkua var samtidig det dyret korallreven var mest avhengig av.

Reven kjente melketørsten i munnen og økte tempoet på frasparkene…

KUENE hadde forandret seg mest av alle dyr de siste tusen millioner årene.

Den sure smaken av sjøgress hadde drevet kuene til en mer aggressiv livsstil og gav dem smaken på kjøtt. De var som en slags undervanns grizzly-kuer, umulig å sette i bås.

Tennene var ikke så skarpe, men sjøkuene hadde tre rader innenfor hverandre, og tyggemusklene var svært godt utviklet. En sjøku kunne tygge stein om hun ville. På toppen av hodet hadde sjøkuene tre digre horn. Beina hadde utviklet seg til skrekkelige fangarmer som omkranset det myke juret.

Man holdt seg unna sjøkuer midt på natta. Da var de sultne og meget uberegnelige. Men om dagen var de temmelig sløve. Sjøkuene hadde gitt opp å gå på jakt når det var lyst. Alle kjente igjen den merkelige fasongen deres på tusen meters avstand og hadde god tid til å gjemme seg.

(Fortsettelse følger…)

Den vanskeligste Kjærligheten

Når kjærligheten gir deg et tegn, så følg ham.
Selv om hans veier er harde og bratte.
Og når hans vinger folder seg rundt deg så overgi deg til ham.
Selv om sverdet han har gjemt under vingene kan såre deg.
Og når han snakker til deg så tro ham.
Selv om hans stemme kan knuse dine drømmer
Slik nordavinden legger hagen øde.
For slik kjærligheten kroner deg, skal han også korsfeste deg.
Slik han virker for din vekst, slik virker han også for din beskjæring.
Slik han stiger opp til din høyde og kjærtegner de spedeste grenene som skjelver i solen.
Slik skal han også stige ned til dine røtter og ryste dem der de klamrer seg til jorden.
Som kornaks samler han seg opp i seg.
Han tresker deg så du blir naken.
Han sikter deg så du blir fri fra ditt skall.
Han maler deg til du er hvit.
Han elter deg til du er smidig.
Og etterpå etterlater han deg til sin hellige ild, så du kan bli et hellig brød på Guds hellige fest.

Alle disse tingene skal kjærligheten gjøre med deg, så du kan lære å kjenne ditt hjertes hemmeligheter, og i den lærdommen bli en del av Livets hjerte.

Men hvis du i din frykt kun søker kjærlighetens fred og kjærlighetens velbehag,
Da er det bedre at du dekker til din nakenhet og forlater kjærlighetens dørstokker.
Og går inn i den årtidsløse verdenen der du skal le, men ikke all din latter, felle tårer, men ikke alle dine tårer.

Kjærligheten gir ingenting annet enn seg selv, og tar ingenting annet enn fra seg selv.

Kjærligheten eier ikke og vil heller ikke eies.
For kjærligheten er tilfreds med kjærligheten.

Når du elsker skal du ikke si ”Gud er i mitt hjerte” men heller ”Jeg er i Guds hjerte”.

Og ikke tro at du kan styre kjærlighetens kurs, for hvis den finner deg verdig vil kjærligheten styre din kurs.
Kjærligheten har ingen andre ønsker enn å oppfylle seg selv.
Men hvis du elsker og har behov for ønsker, la disse ønsker være dine:

Å smelte og bli lik en sildrende bekk som synger sin sang i natten.
Å kjenne smerten av for mye ømhet.
Å bli såret av ditt eget syn på kjærlighet;
Å blø, villig og frydefullt…
Å våkne ved soloppgang med et bevinget hjerte og prise en ny dag med kjærlighet.
Å hvile ved middagstid og meditere over kjærlighetens salighet.
Å komme hjem ved aftenstid med takknemlighet.

Og så sovne med en bønn for den elskede i hjertet og en lovsang på leppene.

Et helt vanlig regnestykke.

Det er få matematiske begreper som har fått så mye oppmerksomhet som Pi. Kanskje fordi det er et lett lite ord å huske. Cosinus og tangens er det liksom ikke samme schwung over…
De fleste rister vel litt overbærende på hodet av slike ting, men det er faktisk ting vi omgir oss med absolutt hele tiden, disse matematiske begrepene. Hjulene på bussen du tar hver morgen er et eksempel. Eller toget.  Pizza Grandiosa er et resultat av matematikk.
Så Pi er viktig. Og for underholdningens skyld så gjengir jeg her de 10 000 første desimalene i begrepet, i tallet Pi. Det er fryktelig mange fler. Dog ikke uendelig, men det er en helt annen diskusjon. Les dem nøye… Og tenk litt over det neste gang du fyller luft i vinterdekkene, spiser en smulting eller rett og slett ser ungene dine leke med en ball…

3.14159265358979323846264338327950288419716939937510
58209749445923078164062862089986280348253421170679
82148086513282306647093844609550582231725359408128
48111745028410270193852110555964462294895493038196
44288109756659334461284756482337867831652712019091
45648566923460348610454326648213393607260249141273
72458700660631558817488152092096282925409171536436
78925903600113305305488204665213841469519415116094
33057270365759591953092186117381932611793105118548
07446237996274956735188575272489122793818301194912
98336733624406566430860213949463952247371907021798
60943702770539217176293176752384674818467669405132
00056812714526356082778577134275778960917363717872
14684409012249534301465495853710507922796892589235
42019956112129021960864034418159813629774771309960
51870721134999999837297804995105973173281609631859
50244594553469083026425223082533446850352619311881
71010003137838752886587533208381420617177669147303
59825349042875546873115956286388235378759375195778
18577805321712268066130019278766111959092164201989
38095257201065485863278865936153381827968230301952
03530185296899577362259941389124972177528347913151
55748572424541506959508295331168617278558890750983
81754637464939319255060400927701671139009848824012
85836160356370766010471018194295559619894676783744
94482553797747268471040475346462080466842590694912
93313677028989152104752162056966024058038150193511
25338243003558764024749647326391419927260426992279
67823547816360093417216412199245863150302861829745
55706749838505494588586926995690927210797509302955
32116534498720275596023648066549911988183479775356
63698074265425278625518184175746728909777727938000
81647060016145249192173217214772350141441973568548
16136115735255213347574184946843852332390739414333
45477624168625189835694855620992192221842725502542
56887671790494601653466804988627232791786085784383
82796797668145410095388378636095068006422512520511
73929848960841284886269456042419652850222106611863
06744278622039194945047123713786960956364371917287
46776465757396241389086583264599581339047802759009
94657640789512694683983525957098258226205224894077
26719478268482601476990902640136394437455305068203
49625245174939965143142980919065925093722169646151
57098583874105978859597729754989301617539284681382
68683868942774155991855925245953959431049972524680
84598727364469584865383673622262609912460805124388
43904512441365497627807977156914359977001296160894
41694868555848406353422072225828488648158456028506
01684273945226746767889525213852254995466672782398
64565961163548862305774564980355936345681743241125
15076069479451096596094025228879710893145669136867
22874894056010150330861792868092087476091782493858
90097149096759852613655497818931297848216829989487
22658804857564014270477555132379641451523746234364
54285844479526586782105114135473573952311342716610
21359695362314429524849371871101457654035902799344
03742007310578539062198387447808478489683321445713
86875194350643021845319104848100537061468067491927
81911979399520614196634287544406437451237181921799
98391015919561814675142691239748940907186494231961
56794520809514655022523160388193014209376213785595
66389377870830390697920773467221825625996615014215
03068038447734549202605414665925201497442850732518
66600213243408819071048633173464965145390579626856
10055081066587969981635747363840525714591028970641
40110971206280439039759515677157700420337869936007
23055876317635942187312514712053292819182618612586
73215791984148488291644706095752706957220917567116
72291098169091528017350671274858322287183520935396
57251210835791513698820914442100675103346711031412
67111369908658516398315019701651511685171437657618
35155650884909989859982387345528331635507647918535
89322618548963213293308985706420467525907091548141
65498594616371802709819943099244889575712828905923
23326097299712084433573265489382391193259746366730
58360414281388303203824903758985243744170291327656
18093773444030707469211201913020330380197621101100
44929321516084244485963766983895228684783123552658
21314495768572624334418930396864262434107732269780
28073189154411010446823252716201052652272111660396
66557309254711055785376346682065310989652691862056
47693125705863566201855810072936065987648611791045
33488503461136576867532494416680396265797877185560
84552965412665408530614344431858676975145661406800
70023787765913440171274947042056223053899456131407
11270004078547332699390814546646458807972708266830
63432858785698305235808933065757406795457163775254
20211495576158140025012622859413021647155097925923
09907965473761255176567513575178296664547791745011
29961489030463994713296210734043751895735961458901
93897131117904297828564750320319869151402870808599
04801094121472213179476477726224142548545403321571
85306142288137585043063321751829798662237172159160
77166925474873898665494945011465406284336639379003
97692656721463853067360965712091807638327166416274
88880078692560290228472104031721186082041900042296
61711963779213375751149595015660496318629472654736
42523081770367515906735023507283540567040386743513
62222477158915049530984448933309634087807693259939
78054193414473774418426312986080998886874132604721
56951623965864573021631598193195167353812974167729
47867242292465436680098067692823828068996400482435
40370141631496589794092432378969070697794223625082
21688957383798623001593776471651228935786015881617
55782973523344604281512627203734314653197777416031
99066554187639792933441952154134189948544473456738
31624993419131814809277771038638773431772075456545
32207770921201905166096280490926360197598828161332
31666365286193266863360627356763035447762803504507
77235547105859548702790814356240145171806246436267
94561275318134078330336254232783944975382437205835
31147711992606381334677687969597030983391307710987
04085913374641442822772634659470474587847787201927
71528073176790770715721344473060570073349243693113
83504931631284042512192565179806941135280131470130
47816437885185290928545201165839341965621349143415
95625865865570552690496520985803385072242648293972
85847831630577775606888764462482468579260395352773
48030480290058760758251047470916439613626760449256
27420420832085661190625454337213153595845068772460
29016187667952406163425225771954291629919306455377
99140373404328752628889639958794757291746426357455
25407909145135711136941091193932519107602082520261
87985318877058429725916778131496990090192116971737
27847684726860849003377024242916513005005168323364
35038951702989392233451722013812806965011784408745
19601212285993716231301711444846409038906449544400
61986907548516026327505298349187407866808818338510
22833450850486082503930213321971551843063545500766
82829493041377655279397517546139539846833936383047
46119966538581538420568533862186725233402830871123
28278921250771262946322956398989893582116745627010
21835646220134967151881909730381198004973407239610
36854066431939509790190699639552453005450580685501
95673022921913933918568034490398205955100226353536
19204199474553859381023439554495977837790237421617
27111723643435439478221818528624085140066604433258
88569867054315470696574745855033232334210730154594
05165537906866273337995851156257843229882737231989
87571415957811196358330059408730681216028764962867
44604774649159950549737425626901049037781986835938
14657412680492564879855614537234786733039046883834
36346553794986419270563872931748723320837601123029
91136793862708943879936201629515413371424892830722
01269014754668476535761647737946752004907571555278
19653621323926406160136358155907422020203187277605
27721900556148425551879253034351398442532234157623
36106425063904975008656271095359194658975141310348
22769306247435363256916078154781811528436679570611
08615331504452127473924544945423682886061340841486
37767009612071512491404302725386076482363414334623
51897576645216413767969031495019108575984423919862
91642193994907236234646844117394032659184044378051
33389452574239950829659122850855582157250310712570
12668302402929525220118726767562204154205161841634
84756516999811614101002996078386909291603028840026
91041407928862150784245167090870006992821206604183
71806535567252532567532861291042487761825829765157
95984703562226293486003415872298053498965022629174
87882027342092222453398562647669149055628425039127
57710284027998066365825488926488025456610172967026
64076559042909945681506526530537182941270336931378
51786090407086671149655834343476933857817113864558
73678123014587687126603489139095620099393610310291
61615288138437909904231747336394804575931493140529
76347574811935670911013775172100803155902485309066
92037671922033229094334676851422144773793937517034
43661991040337511173547191855046449026365512816228
82446257591633303910722538374218214088350865739177
15096828874782656995995744906617583441375223970968
34080053559849175417381883999446974867626551658276
58483588453142775687900290951702835297163445621296
40435231176006651012412006597558512761785838292041
97484423608007193045761893234922927965019875187212
72675079812554709589045563579212210333466974992356
30254947802490114195212382815309114079073860251522
74299581807247162591668545133312394804947079119153
26734302824418604142636395480004480026704962482017
92896476697583183271314251702969234889627668440323
26092752496035799646925650493681836090032380929345
95889706953653494060340216654437558900456328822505
45255640564482465151875471196218443965825337543885
69094113031509526179378002974120766514793942590298
96959469955657612186561967337862362561252163208628
69222103274889218654364802296780705765615144632046
92790682120738837781423356282360896320806822246801
22482611771858963814091839036736722208883215137556
00372798394004152970028783076670944474560134556417
25437090697939612257142989467154357846878861444581
23145935719849225284716050492212424701412147805734
55105008019086996033027634787081081754501193071412
23390866393833952942578690507643100638351983438934
15961318543475464955697810382930971646514384070070
73604112373599843452251610507027056235266012764848
30840761183013052793205427462865403603674532865105
70658748822569815793678976697422057505968344086973
50201410206723585020072452256326513410559240190274
21624843914035998953539459094407046912091409387001
26456001623742880210927645793106579229552498872758
46101264836999892256959688159205600101655256375678