Et røyksignal til besvær

– «Det er registrert over 76.000 branner i Amazonas hittil i år» (nrk 24/8-19)

Brasilianske myndigheter vil altså bille oss inn, som het for ca 100 år siden når land utenfor Brasil begynte å blande seg inn i landets skogdrift i Amasonas, at et slikt sinnsykt  antall branner mirakuløst har startet spredt over hele det store landet.

76 000 altså. Javel. Har de egne folt til å telle?  Når jeg var liten husker jeg noe vi pleide å si til noen som skrønte litt vel mye; Skal du juge så jug så folk trur deg.
index2
For dette er naturligvis bare sprøyt, selv om situasjonen er svært alvorlig. 76 000 nye branner hittil i år betyr at det starter ca 315 branner hver bidige dag. Det er altså en hvert 5 minutt døgnet rundt. Bare tull selvsagt. Og pussig nok starter det mindre enn halvparten av dette på søndager og helligdager, og nesten ingen midt i kirketiden og når det er en viktig fotballkamp på tv… Jeg regner med at det ikke er nødvendig å finne fram noen tjukkere pensel for å male dette bildet…

Ei heller ikke når det gjelder motivene bak å svi av egen regnskog. For det er liten eller ingen tvil om at det er det de driver med. Hvorfor?

Som alltid når svaret på et åpenbart spørsmål er litt mindre åpenbart, så er nøkkelen denne; Follow The Money.

Dette kan skrives laaangt, men her blir det kort ellers sovner en evt leser et sted midt i.

Mange land betaler virkelig store penger for at skogeierne IKKE skal hugge ned viktig regnskog. Norge alene har bidratt med 8,3 milliarder (!) kroner i et fond som betaler eierne cash kontant for å gjøre… du gjettet det, ingen verdens ting. Kan jo nevne at det er nordmenn blant disse skogeierne. Slett kke ukjente navn for den jevne nordmann heller hvis man ser litt nøye etter. Og får de en mahogni-flis i fingeren er det ikke sikkert at bloddråpene er bare røde…

Man ønsker å hugge regnskog av to hovedgrunner. Den ene er naturlig nok for å selge tømmer, her finnes edle tresorter som f.eks. mahogni. Big business dette selv om det i mange land er tildels forbudt, tildels ærklært som «uetisk» å bruke edle tresorter som byggematerialer. Båt og møbler er nøkkelord her.
Den andre årsaken er at når skogen er ryddet, så står det igjen verdifullt land med godt egnet jord til dyrking av andre ting. Sukker er et eksempel en av de tingene. Dette ble en greie når miljø-forståsegpåere fikk den fikse men akk så lite gjennomtenkte ideen om at man kunne kjøre biler og andre fremkomstmidler på bio-drivstoff. Som produseres best og med størst fortjeneste av nettopp sukkerroer. Det ble en lang tid betalt ut enorme summer i subsidier til de som produserte enorme mengder biodrivstoff. Men da må altså skogen vekk.index
Og igjen er det de samme «bøndene» som er i mottaker-enden av milliarder. Fra andre land nok en gang, noe som er viktig for Brasil som nasjon, veldig veldig viktig.

Og da begynner det å tegne seg et bilde, ikke sant?

Den siste tiden, et par år eller så, har pengeflommen fra Regnskogfondet stoppet opp. Man har (bombe) avdekket omfattende fusk med subsidiene, og milliard-mottakerne har fortsatt å avskoge for å dyrke andre ting samtidig som utenlandsk valuta har fosset inn på konto. Tatt på fersken og full stopp i lommepengene. Null hjemmel for sanksjoner eller tilbakebetaling. Det «glemte» man når fondet ble opprettet…

Hva gjør man da? For å skvise mest mulig profitt ut av verdifull jord uten det minste hensyn til økologi, miljø og urbefolkning.

Og her kommer det snedige: De får ikke lov å hugge regnskog. Ingen penger. Når de ikke får avskoget får man ikke dyrket f.eks. sukker for salg og for subsidier.

Hva om det tilfeldigvis oppstår en skogbrann? Da er jorden tilgjengelig for dyrking, og pengekranen åpner seg igjen. Mange har dessuten forsikret store skogområder for digre summer nettopp mot skogbranner og andre «uhell» som gjør tømmeret usalgbart.

Mange skogeiere eier i tillegg til de områdene hvor hogst er forbudt eller uønsket store områder hvor avskoging er lovlig og kanskje til og med ønskelig av samfunnsmessige årsaker, utbygging osv. Her brenner det også mange steder men (igjen pussig nok) veldig begrenset i forhold til den fredede skogen.

index3Og hva så? Joda, igjen seirer gribbene. Når skogbranner legger store områder øde blir det mye mindre tilgang i markedet på kostbart trevirke.

Mindre tilbud og økende etterspørsel. Hva skjer da, helt av seg selv? Prisene skyter i været.

Og hvem er det som nyter godt av det? Nettopp de samme herrer ja. Noen av dem med en distingvert frognerdialekt dessuten. Med styreplass i et visst fond.. Tilfeldighet selvsagt.

Igjen, kortversjonen. Litt kjapp googling og litt graving og man sitter med nok informasjon til å bli forbauset og kanskje rystet som opplyst menneske over at dette ikke er på førstesidene i stedet for bompengefjas og paradise hotel.

Om dette er en sak for Akuttmottaket? Det er nok mer kronisk enn akutt ja. Men kollektiv naivitet er her akutt selv om den strekker seg over tid…

Til Deg …

Slik savner jeg deg
Som å komme til sted etter sted
og hvor jeg enn kommer får jeg høre
at du har vært der og gått

Slik savner jeg deg
Våre liv er to parallelle
gater, der vi går og går, side
ved side og ikke engang kan nå
hverandre i drømme

Slik savner jeg deg
Lik en lampe som lyser
på en kai eller inne i en park
der ingen går om natten
Slik savner jeg deg

Slik savner jeg deg
Mitt savn er et mørklagt
hus i en hage. En sorg eller barndom
jeg engang forlot og som ikke finnes
når jeg kommer tilbake

Slik savner jeg deg
Mitt savn er et portrom
der jeg stanser for regnet, fortært
av skygger, som står igjen etter noen
som ikke lenger er der

Slik savner jeg deg

En kveld når du er alene
skal du gå bort til speilet
Og se mitt ansikt

Global Oppvarming / The End

Var det ikke det vi sa, sa mange. Og mange sa det gjerne en gang til. Vi sa jo at havene kom til å stige, sa de. Bare tenk på alle elvene som renner ut i det, de sildrende bekkene, for ikke å snakke om alt det dårlige været, alt vannet som øser ned i tide og utide. Det måtte jo bli problemer en dag.
Det var liten trøst i at de fikk rett. Alle måtte flytte opp i åsene. Nordpolen slet seg på grunn av alle strømmene det dårlige været hadde stelt i stand. Den drev sørover, smeltet ved Afrika og skylte bort det som var av ørkener.
Sjiraffer fikk vann i ørene, havet ble enda større. giraffe
Over hele kloden ble fjell til øyer, regnet hadde ikke tenkt å gi seg, ikke bekkene heller. Øyene ble både mindre og færre. Til slutt var det bare de hvite toppene igjen, de bratte med snø på.
Strømmen gikk og folk spiste frossen ferdigpizza. Svømming ble en folkesport og alle sloss om båtene. Så mye slossing var det, at farkostene sank èn etter èn. Til slutt var det for sent å lage nye.
Så tok pizzaen slutt. Det var dråpen. Folk ble skikkelig sure og døde ut.