Equinox

På engelsk heter jevndøgn «equinox», som betyr «lik natt» på latin. Grunnen er at på jevndøgn er dag og natt blitt oppfattet som akkurat like lange – altså 12 timer dag og 12 timer natt.

Men det er ikke helt riktig. Dagen er nemlig litt lengre på de delene av jordkloden som er lengst borte fra ekvator, fordi soloppgang og solnedgang går litt saktere i disse områdene enn i områdene nær ekvator. Dagen i Kirkenes er for eksempel flere minutter lengre enn dagen i Oslo på vårjevndøgn

Det er flere grunner til at dagen er lengre jo nærmere polene man er: Den ene er at soloppgang er definert som det øyeblikket solas øvre kant blir synlig over horisonten. På samme måte betyr solnedgang det øyeblikk solas øvre kant forsvinner under horisonten. Den tiden det tar for resten av solskiva å stå opp eller gå ned, kan være opptil flere minutter, og disse minuttene må legges til dagens lengde.
Refraksjon, lyset bøyes

Den andre grunnen er såkalt refraksjon, det at sollyset bøyes når det treffer atmosfæren, som fører til at sola blir synlig over horisonten flere minutter før den faktisk er over horisonten.

På Nordpolen er det bare én soloppgang i året, rundt vårjevndøgn. Etter soloppgangen er det midnattssol til sola går ned igjen rundt høstjevndøgn i slutten av september, og det blir mørketid i et halvt år til neste soloppgang.

Om dette er nyttig å vite? Tja, den som visste det… Men det er vel både litt gøy og kanskje litt lurt å vite litt om ting som har så stor innvirkning på vårt daglige liv?

Sett

Verden har vasket mitt øye
Hjertet er ren som stein
Jeg har brent meg i sol fra det høye
Før jeg druknet i himmelens regn
Jeg har hvilt meg med fjellet som pute
Og hørt stjernene be meg å snu
De så jeg var ikke i rute
Men ingen har sett meg som du

Speilet kan slett ikke tale
Speilet er løng og glass
Så jeg tømte til slutt arsenalet
Og raserte mitt eget palass
Jeg ble hersker i herskerens rike
Og den minste blant dvergene sju
Vi så at vi nesten var like
Men ingen har sett meg som du

Nå er jeg lei av teater
Med fakter og store ord
Jeg er lei av galante granater
Som blir kastet ved gjøglernes bord
Jeg har drukket av latter og glede
Jeg har luktet på smerte og gru
Og noen har sett meg til stede
Men ingen har sett meg som du

Kom la oss hvile hverandre
Nåde for gå for rett
Vi er sørgelig skjøre og tandre
Og vi ville så gjerne bli sett
Jeg har kjent meg som fanget av blikket
Blitt fortalt jeg var aftenens clue
De så meg men så meg nok ikke
For ingen har sett meg som du