Hvaler som varsler

http://www.dagbladet.no/2011/09/29/nyheter/utenriks/dyrenes_nyheter/18362963/

Statistikk viser at det som tilsynelatende er ”bevisst” stranding av hvaler er et forvarsel for en naturkatastrofe.

Nå er det vanligvis flere hvaler, og de vender ofte tilbake etter å ha blitt ”hjulpet” til havs av velmenende mennesker.

Alle de store katastrofene i ny tid har blitt varslet av hvaler. Zunamien i Thailand i -05, den store og forferdelige i Japan, og nå sist flodbølgen på New Sealand.

At en hval kommer seg 800 meter inn på land virker merkelig, og vanskelig å tro. Hvilke mekaniske midler har et slikt dyr for å ferdes på land? Det må ha vært i hvert fall litt vann på det jordet.

Så får vi se da, og denne hvalen har et budskap eller ikke. Det er et mønster at hvalene strander seg der det er mest folk, og gjerne et stykke unna der et skjelv kommer. (som er opphavet til enhver zunami) Og i et tidsrom på inntil 2-3 uker før det merkes av oss landdyr… Men ofte tettere på.

Uansett er det trist når så flotte og kloke dyr skades eller dør. Jeg tror vi har mye å lære av dyr generell og hvaler spesielt. Bare det at de har overlevd som en uendret art i flere titalls millioner år er grunn til å vise en viss respekt.

Er du enig?

De stakkars bankene

http://www.nrk.no/nyheter/okonomi/1.7811922

Huffameg. Stakkars disse bankene altså. De betaler for oss kunder når vi tar ut våre egne penger. Tenk det, de er jammen rause og uegennyttige.

Og det er jo ikke slik at de skummer grove renter ved å deale og fikse med VÅRE penger mens de står i banken er det vel?

Og det er jo en fæl begrensning i dagens teknologi som sliter veldig og for eksempel gjør at vi ikke kan motta lønn eller penger som er våre egne hvis det er helg eller helligdag. Vi vet jo alle at datamaskiner er veldig nøye på å holde hviledagen hellig, og gjerne en dag eller to både før og etter, selv om de er greie å beregne rente som banken beholder. Og det skal visstnok ikke være mer enn noe få hundre millioner i året de tjener på dette.

Sårt tiltrengte slanter dette. Se bare på de nedslitte og gamle byggene disse stakkars bankansatte må sitte i dag ut og dag inn. Ikke rart at min saksbehandler er på ferie 5-6 ganger i året. Ja, hvis hun ikke er sykemeldt da. På grunn av dårlig inneklima og fordi det selvfølgelig er belastende å stå på denne beinharde italienske marmoren hele dagen. Hvis hun altså skulle orke å være der hele dagen.

Simpel stein har de altså på gulvet, og de må hente den langt nede i Europa, for vi har så skralt med stein her hjemme. De har ikke engang råd til linoleum, stakkars.

Også disse fæle glassfasadene da. Som gir et så skarpt lys. Det blir reflektert fra de blankpolerte designmødblene fra utlandet de har overalt, og det er ikke godt for øynene, det forstår alle.

Jeg har til å med hørt at de må spise varm ferdiglaget mat i kantinen hver eneste lunch. Kanskje det ikke er lov å ta med seg matpakke engang. Strenge regler de bare må leve med, stakkarene. Og i min lokale bank har de ikke mer enn 3 kvarter lunchpause. De tre andre pausene er på toppen av dette ikke mer enn 15 minutter lange! Og de er jo der helt fra kokka 9 til nærmere 15, tenk på det.

Nei, det er ikke mer enn rett og rimelig at vi skal betale for oss når vi tar ut egne penger. Jeg synes dessuten det burde koste mer når vi tar ut penger etter kontortiden. Disse PC-ene som styrer minibankene må arbeide både sent og tidlig, så en 80-90 kroner etter kl 1430, som de ansatte tvinges til å være på denne grusomme arbeidsplassen, er nok mer riktig.

Og jeg synes de skal ta cover-charge når du skal inn i banken og stå med lua i handa for å be om et lite lån. Du sitter jo og sliter på møblene deres mens du venter en times tid etter avtalt klokkeslett med saksbehandleren din. Ja hvis hun er der da stakkar. Noe du får vite etter å ha ventet altså.
Hva med et myntinnkast ved døren? Putte på et par tjuekroninger for å slippe inn? Et myntinnkast vi selv må betale selvsagt.

Skulle bare MANGLE!

Follow The Money

http://www.vg.no/nyheter/utenriks/artikkel.php?artid=10090528

Et svært alvorlig tema, og et tema gjenstand for moralske dilemmaer, enten man mener det ene eller det andre.

Jeg tror de fleste ville ha gjort det samme som disse som har betalt 16 millioner kroner til piratene for å redde sine kjære. Jeg ville gjort det. Uten å blunke.

Men vil for egen del legge til at de som mottok pengene burde ha bedt intenst til sin Gud om at de måtte blitt arrestert og kastet i det dypeste og mest utilgjengelige fangehull før jeg fikk tak i dem…

Når det er sagt så synes jeg hele situasjonen og diskusjonen har kommet helt ut av gjenge.

Piratvirksomhet langs kysten av Somalia har kommet for langt, nærmest blitt en dagligdags ting og noe som vi trenger å forholde oss til på linje med dårlig vær og grov sjø.

Slik trenger det definitivt IKKE å være. Dette uvesenet er ikke bare meget enkelt å komme til livs, det er til og med lovfestet at et skips kaptein, som juridisk er å betrakte som en representant for sitt flagg og nasjon, har råderett over eget fartøy med alle til enhver tid ombordværende, i tillegg til et ansvar for deres liv og helse.

For å si det litt banalt så er kapteinen på ethvert skip både Gud og Djevelen og alt der imellom. Han har den totale råderett over gods og folk, slik staten har i det landet båten kommer fra.

Det er en bagatell å sørge for at et skip ikke kan kapres. Et skip på la oss si 50-60 000 tonn, hvilket er helt alminnelig og relativt beskjedent når det gjelder tonnasje, er i prinsippet umulig å kapre fra en 20-25 fots jolle full av mer eller mindre mentalt tilregnelige individer. For de er ofte ruset på sine tokt dersom man skal tro det som skrives og sies i forskjellige media.

Det at de i det hele tatt tillates å nærme seg skipet er et tegn på dårlig vurdering av skipets sikkerhet. Ethvert skip i trafikk i denne sonen har et omfattende system av brannslukningsutstyr. Meget kraftige pumper som benytter sjøvann til å servere en stråle av vann med en diameter typisk på 4 tommer med et trykk på opp mot 40 bar. Kraftige saker.

Uten å gå i detalj her, så er dette mer en rikelig til å senke en åpen plastbåt med øyeblikkelig virkning på en avstand av minst 50 meter, antagelig på mindre enn 60 sekunder.

Det er rett og slett en smal sak å verge seg mot pirater. Uten andre ”våpen” enn de som allerede finnes på ethvert skip.

Derfor er den eneste konklusjonen vi kan trekke av dette at noen VIL at disse piratene skal lykkes i sin framferd. Noen har nytte av denne virksomheten i en mye større sammenheng enn en gjeng simple kriminelle i en liten drittbåt.

Hvem dette måtte være skal ikke jeg spekulere i. Men innen journalistikk er det en ting som er felles regel over hele verden. Hvis det tilsynelatende ikke er noen enkel forklaring på ting som skjer og som det er viktig å finne ut av, eller man føler at man er i en blindvei, så er en ting som har vist seg alltid å være lurt dersom man ønsker å komme nærmere en sannhet:

”Follow the money….”

Hvis man følger pengene i denne piratvirksomheten så havner man fort i et lite flatterende landskap. Den enkelte får gjøre seg opp sin mening om dette, men det er da pussig at ethvert krav om løsepenger ligger rett under sperregrense for hva forsikringsselskapene har som maksimal utbetaling for tap ved sjørøveri og piratvirksomhet. En merkelig tilfeldighet.

En helt annen ting er selvsagt å kapre en fredelig seilbåt med en familie om bord. Selv en pirat vet det. Og enhver pirat med litt omløp i hodet skjønner at dersom du seiler med en luxusbåt på over 40 fot i deres eget farvann, så er der penger å hente. Det blir feil å si at det er uforsvarlig å seile langs kysten av Somalia, for havet er fritt for alle. Men det er fristende…

Uansett så er det slik at når noen av dine kjære råker ut for noe dramatisk og farlig, så vil du gjerne hjelpe dem, uansett om de kanskje har utsatt seg for unødvendig fare. Det er nettopp det som har skjedd her.

Men det er ikke til å komme fra at de ER dumt å seile på Somaliakysten, der ER dumt å la seg ta til fange når man er mannskap på en båt som er flere 1000 ganger større enn piratenes, det ER dumt å være så naiv at man ikke ser at dette er spill med flere brikker enn det media forteller om.

Hele affæren med pirater og sjørøveri stinker på en svært dårlig måte. Heldigvis ser det ut til at dette faktum har gått opp for flere. Blant annet har et privat sikkerhetsfirma fått tillatelse til å la seg betale for å hindre pirater i å kapre norske skip i dette området. Og norske myndigheter har sågar bevilget noen kroner for å sende små båter med velsignelse til å beskytte norske interesser i samme farvann. En symbolhandling riktignok, fordi Kongeriket Norge er avskåret fra å løsne skudd fra krigsskip i et annet lands territorialfarvann med mindre vi er i krig med dette landet.

Alt i alt virker dette som et maskeradeball med meget stor cover-charge. Det er flaut av ethvert rederi å gi seg inn på denne businessen, men det er pengene som rår naturligvis. Her som ellers.

At det skal gå ut over barn og uskyldige på kjøpet ser ikke ut til å forstyrre noen. Men det er uansett er skritt i riktig retning ar enkelte reder har sett seg lei på dette. Jon Fredriksen, som ellers er politisk nøytral, for ikke å si liberal, siden han leverte drivstoff til den som betalte mest under Golfkrigen i -91 og tjente milliarder på det, er en av de som ikke gidder mer av sludderet det faktisk er å bli ”kapret” på Afrikas østkyst.

Han har sørget for å iverksette nødvendige tiltak for å slippe å bli utsatt for dette. Og vet du hva tiltaket er?

Han har hyret inn et par gamle soldater med bæretillatelse på våpen. Og så har han kjøp inn såkalte ”dummies” av kraftige håndvåpen.

Det er en slags semaforering som er kjent i piratmiljøer, og det er å holde sitt våpen over hodet på stak arm.
Selv med to bæretillatelser om bord, hvilket er ukjent for piratene, så ser det dramatisk ut hvis 10-15 mann stå med det som ser ut som maskingevær hevet over hodet.

Sjørøverne ser seg utklasset når det gjelder ildkraft, og drar et annet sted for å drive sin virksomhet.

I tillegg til dette, og langt mer alvorlig, er at minst ett av firmaene som tilbyr sine tjenester til rederier i dette farvannet, har tillatelse til å benytte skarpskyttere i sin tjeneste. I praksis betyr det at dersom lederen av sikkerhets-firmaet som beskytter båten, finner at det er ”overhengende fare” for at skipet kan bli beskutt av raketter eller liknende, kan gis fullmakt av kapteinen om bord til å avfyre skudd mot den som bærer dette våpenet. ”Ta ut” heter det på fint.
Lovgivningen har blitt forandret her, og det er bra. Det at norske, eller andre skip, blir kapret, er bare tull. http://www.nrk.no/nyheter/verden/1.7808229
Det koker som sagt ned til at dette er god butikk for alle parter. Selv forsikringsselskapene tjener på dette, fordi frykten for sjørøverne presser prisene for forsikring av skip og last opp.
Det er titusener av skip. En håndfull blir kapret. Og alle de andre betaler gildet.

Prinsippet er forsikring i et nøtteskall.

Men altså, det er grusomt for alle, og ikke minst barn, at man må forholde seg til pirater når vi skriver 2011. Alle burde kunne ferdes på både hav og land uten å engste seg for å bli fanget og holdt som gisler for penger.

Det er på tide at vi, kanskje med Norge i spissen, finner frem hård-hanskene og kommer dette ondet til livs. Det er ikke vanskelig, det er ikke dyrt, og det kan gjennomføres på under et år, kanskje mye raskere.

Blir det borte? Svaret er nei.

Årsak?

Follow The Money